Stig SM5XD 95 och Nils SM6BSK 80 år

Torsdagen den 15 juni 2017 gratulerar vi två av våra medlemmar:

.xd_m
Stig Sjölander, SM5XD, Spånga, fyller 95 år. Stig ansökte om medlemskap redan den 4 december 1945, då det fortfarande var sändningsförbud efter andra världskriget. Stig blev antagen som medlem och fick lyssnarsignalen SM5-731. Sedan den 16 februari 2001 är Stig Ständig Medlem #198. 1947 fick han signalen SM5XD. QSL-kortet här ovan är från ett QSO med SM5PE. Det är extra intressant på grund av att datumet är skrivet som den 3 januari 1946 då det fortfarande var sändningsförbud… Datumet på SSA:s stämpel är 4 september 1948 (klicka på bilden här nedan), så jag är ganska säker på att QSO:t var den 4 januari 1947 (ni vet hur lätt det är att skriva fel årtal de första dagarna varje år), eller möjligtvis 1948. QTH ligger sedan 2014 i Bromsten (drygt 6000 invånare) som tillhör Stockholmsstadsdelen Spånga.
SM5XD bak
Här under ser ni Stigs ansökan om medlemskap i SSA som är ett av de absolut äldsta i arkivet. Klicka för att läsa den intressanta ingressen. Man var tvungen att ha två rekommendationer på ansökningsblanketten om man inte hade sändarlicens.
SM5XD ans

Nils Collin, SM6BSK, Halmstad, fyller 80 år. Han ansökte om medlemskap i SSA den 8 maj 1954 och den 20 samma månad postades medlemsdiplom och stadgar till Nils som vid denna tidpunkt bodde på Vattenledningsvägen i Jönköping. Därefter bodde Nils på höjderna ovanför Chalmers i Göteborg 1958-64, därefter Annedal i tre år, Mölndal ett drygt år, men sedan tillbaka till Jönköpings län (Gränna). QTH från 1973 är i den nordöstra delen av Halmstad; en halvmil från centrum. QSL-kortet är från den allra första tiden som radioamatör, 28 maj 1954, och motstation var Curt SM5AHK i Johanneshov på 7 mc CW. Nils använde sin co/pa-sändare, 5 watt, mottagare R1155a och en 20 meters longwire.

Ett stort grattis till Stig och Nils!

Författare: SM6JSM