Inställda evenemang och att bevaka ● Ham Radio inställd


SSA:s årsmöte är inställt och Ham Radio mässan i Tyskland 26-28 juni är inställd

 —  Uppdaterad information  —
Årets Ham Radio kommer inte att bli av.
Ledningen för Messe Friedrichshafen tvingas meddela detta beslut och hänvisar till att
regeringen igår onsdag 15 april bestämde att det inte får hållas några större evenemang i Tyskland fram till 31 augusti 2020. Nytt datum för nästa Ham Radio mässa är 25-27 juni 2021.

 

Radiomässan i Eskilstuna 4 april
Håkan SM5OCK meddelar att årets Radiomässa ställs in på grund av det uppkomna läget med Covid-19 viruset. Eventuellt nytt datum för mässan kommer att meddelas senare beroende på hur långdraget detta blir. De säljare som betalat in i förväg kommer att kontaktas för återbetalning av bordshyror osv, säger man från SK5LW.

 

S.E.E. Kista 5-7 maj
Även Kistamässan Esyfairs där SSA har bokat en monter meddelar på följande sätt att man ställer in:

– Easyfairs ställer in alla evenemang under våren som beräknas samla fler än 500 personer, efter regeringens beslut om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Nytt datum för mässan blir den 4–5 november.

 

Kronobergs Sändareamatörers vårauktion 18 april
Det kan bli tal om att denna Vårauktion ställs in och återkommer som Höstauktion. Följ upp på sjunde distriktets sida HÄR

Uppdatering 13 mars: KSA har av försiktighetsskäl beslutat att ställa in sin Vårauktion.

 

Distrikt 6 mötet 14 mars
På grund av rådande virusepidemi samt att många har hört av sig att de inte tänker komma har arrangören Lake Wettern DX Group i samråd med DL6 Reino – SM6YED valt att i sista stund ställa in arrangemanget.

 

Distriktsmötet i SSA D0 22 mars
Med anledning av Coronavirusets utbredning har man beslutat att ställa in distriktsmötet. Mötet kommer att hållas vid ett senare datum när omständigheterna så tillåter.

 

Ungdomslägret NOTA 10-13 april
Tyvärr måste ungdomslägret Nordic on the Air 2020 i Norge tills vidare utgå på grund av COVID-19- viruset. Evenemanget skjuts upp tills spridningen av viruset lugnat ner sig. Deltagarna kommer att kontaktas direkt./ Lisa, PA2LS


Distrikt 4 mötet 18 april
På grund av Corona viruset har man beslutat att skjuta på distriktsmötet.


Distriktsmöte SSA D3 18 april

Med anledning av Coronavirusets utbredning har organisatörerna beslutat att ställa in distriktsmötet. Mötet kommer att avhållas vid ett senare datum. SI9AM:s möte som skulle hållas i anslutning till D3-mötet hålls via Skype 18:e april kl.10.

 

Hamvention 15-17 maj Dayton, Ohio är inställd
Världens största amatörradiomässa genomförs inte i år. Hamventions verkställande kommitté har i samarbete med lokala och statliga hälsomyndigheter på grund av COVID-19 pandemin beslutat att ställa in årets show.


Nordic V/U/SHF meeting 21–24 maj

42nd annual Nordic V/U/SHF meeting 2020 i Kristalliranta, Finland. På grund av koronavirussituationen måste det årliga mötet skjutas upp. Mötet kommer att arrangeras under hösten 2020, detaljer meddelas senare.

 

International DX Convention Visalia 24-26 april
I samband med COVID-19 pandemin prioriterar arrangörerna hänsyn till radioamatörernas hälsa och ställer därför in årets IDXC 2020 i Kalifornien.

 

D7 mötet i Kristianstad ställs in
Mötet den 13 juni 2020 i Kristianstad på Bockebodaträffen ställs in p.g.a. Corona viruset. Om det blir någon Bockeboda träff utan D7 möte får SK7BQ:s styrelse ta beslut om och meddela vidare.

Author: SM6ZEM