Distrikt 7

Kartläggning och uppdatering av frivilligorganisationerna i Skåne …

Publicerat 7 januari, 2019

Har idag mottagit en förfrågan från Länsstyrelsen i Skåne om hjälp med nedan kartläggning och hjälp från våra Radioamatörer och Amatörradioklubbar i Skåne.

Jag har utsett SM7BHM Ewe ordförande i SK7BQ att ta tag i detta och förmedla vidare till Länsstyrelsen i Skåne Per Lundström.

Vid frågor i detta ärende kontakta SM7BHM Ewe så vi tillsammans kan göra en bra kartläggning i denna viktiga fråga.

//73-Bo Hasselquist/DL7/SM7HZK

 

Enheten för samhällsskydd och beredskap samverkan.skane@lansstyrelsen.se
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro E-post www 205 15 Malmö Södergatan 5 010-224 10 00 vxl 010-224 11 00 102-2847 skane@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/skane

Kartläggning och uppdatering av frivilligorganisationerna i Skåne
Vid kris och höjd beredskap ansvarar Länsstyrelsen för samverkan och att samordna information och verksamhet. Som ett led i detta genomför Länsstyrelsen en uppdatering och kartläggning av frivilligorganisationerna i länet. Målet med kartläggningen är erbjuda aktörerna i länets krisberedskapssystem en aktuell och samlad bild av frivilligorganisationernas förmåga och resurser.
Vi ber er svara på dessa frågor. Ert svar vill vi ha så snart som möjligt, och om möjligt innan 2019-01-14.
Arbetet med uppdateringen sker löpande, så även om ni inte hinner till detta datum, vill vi gärna ha ert svar. Skulle ni senare vilja komplettera eller förtydliga någon fråga får ni gärna återkomma.

1. Hur är ni organiserade regionalt och lokalt i Skåne?

2. Vad är organisationens syfte och uppdrag?

3. Verksamhet a. Hur ofta har ni träffar, möten eller övningar? b. Hur finansieras verksamheten? c. Har ni idag avtal med någon aktör i krisberedskapssystemet?

4. Medlemmar a. Hur många av medlemmarna är aktiva? b. Hur är de fördelade lokalt? c. Hur är de fördelade vad gäller kön? d. Hur är åldersfördelningen: under 18, 18-47, 48-61, över 61? e. Hur många har plikt eller avtal i annan organisation som berörs av kris eller krig? f. Hur ser rekryteringsläge ut?

5. Vilka resurser skulle ni kunna bistå med? a. Specialkunskap b. Lokaler c. Fordon d. Sambandsutrustning e. Vatten f. El

6. Har ni idag förmåga att bistå vid kris och höjd beredskap?

7. Hur skulle ni kunna bistå vid kris och höjd beredskap?

8. Finns det någon annan ideell eller frivillig organisation som du tycker att vi borde ta kontakt med?

Tack för er medverkan!

Per Lundström

Enheten för samhällsskydd och beredskap

Länsstyrelsen i Skåne

 

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)ANNONS från Eksjö radioklubb om KÖP & SÄLJ……

Publicerat 25 december, 2018

http://www.hoglandsringen.se/salu/index.html

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)God Jul o Gott Nytt År…..

Publicerat 14 december, 2018

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)99 år fyller SM7ALI/Tage Lördagen den 24 November…..

Publicerat 23 november, 2018

Grattis på Födelsedagen

önskar

SSA Sveriges Sändareamatörer/Bo  Hasselquist – SM7HZK – DL7

Här sitter Tage med blomsterkvasten från SSA Sveriges Sändareamatörer Distrikt 7.

Bilden är tagen av hans  dotter Anne som firade sin pappas Födelsedag på Fredagen.

Tage är en av de äldsta Radioamatörerna som fortfarande är aktiv på olika band varje dag och har varit sedan 1945. Helt fantastiskt.

ETT STORT GRATTIS PÅ FÖDELSEDAGEN

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)Protokoll och lite bilder från SSA,s medlemsmöte på SK7OL i Klippan den 18 november…..

Publicerat 19 november, 2018

Vill tacka SK7OL för ett mycket fint och välplanerat medlemsmöte. Ett speciellt tack till SM7YES/Per och SM7XXA/Lars för att dessa personer ringde mig och planerade lite extra inför detta medlemsmöte bara någon dag innan och gjorde detta möte till ett av de bättre jag varit på som DL7. Dagens protokoll kommer att redovisas när dagens sekreterare och justeringsmän godkänt detta.

Det bjöds på nya frallor och gulaschsoppa innan mötet  och kaffe och goda kakor efter mötet.

Stort TACK!

Nedan kan Ni läsa protokollet:

D7-möte 18/11-2018 hos SK7OL i Klippan

Närvarande:  SM7NCI, SM7RTF,SM7VEV, SA7JMA, SM7ALA, SM7XXA, SM7LBB, SA7AKG, SM7OYD, SM7GKB, SA7ADV,SM7HXR, SM7YIC, SM7IPR, SM7JLE/SL7ZZP, SM7SPG, 5P0O, SM7YES, SM7KOJ, SA7HPD, SA7BCK, SM7NBO, SA7BXO, SM7HZK, Max Olsen, Barry Gunstone

1.Mötet öppnades av DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.

2.Mötets behöriga utlysning godkändes.

3.Inga tillägg till dagordningen och dagordningen godkändes.

4.Till ordförande för mötet valdes DL7 Bo Hasselquist SM7HZK.

5.Till sekreterare för mötet valdes Anders Olsen SA7BXO.

6.Till att jämte ordförande justera dagens protokoll samt rösträknare valdes Leif Persson SM7NCI och Per Bruhn SM7YES

7.

  • DL7 förklarade att han har Skype möte med SSA,s Distriktsledare en gång i månaden och att han då framför frågor och förslag från medlemmar.
  • Det framkom ett samtycke att man bör söka intyg om högre uteffekt från PTS ifall man behöver att köra med högre uteffekt framöver.
  • DL7 förklarade att instegscertifikatet har fått blankt nej från PTS och deras jurister men medlemmar tycker ändå man skall kämpa för att få ett instegcertifikat för att ha möjlighet att få nya och yngre Radioamatörer till vår hobby.

8.

  • Önskemål från medlemmar om en bandplan i QTC. Bandplan finns också här: https://www.ssa.se/ dokument/bandplaner/
  • DL7 förklarade på mötet att han inte kan göra något åt de störande moment som finns på repeatrarna i Skåne utan det är klubbar och repeater-ägare som måste engagera sig genom att stänga ner berörd repeater, eller kontakta vederbörande som stör eller beter sig illa. Polisanmälan framkom också som ett alternativ att ta till vid behov.
  • Önskemål att Bulletinuppläsare bör finnas med i QTC med telefonnummer framkom också från medlemmarna.
  • Då SSA nuförtiden möts av PTS jurister vid möten, anser medlemmarna på mötet att SSA också bör bemöta PTS med egna jurister för att kunna besvara frågor och se om det finns utrymme i lagen för olika tolkningar i dessa ärenden. Det konstaterades att det är bra med nuvarande system med jurister i kontakterna mellan SSA och PTS för att minimera att privata intressen hos eventuella handläggare påverkar frågorna.
  • En SSA-medlem föreslog att om kostnaderna för SSA att ha med egna Jurister, skulle bli för höga kan SSA föreslå sina medlemmar om ett bidrag till dessa merkostnader eftersom detta är viktigt för att vår hobby skall kunna överleva och utvecklas många år framöver.
  • I PTSFS 2018-3 bör SSA föreslå att det tillkommer text om att utbildaren, som låter en icke licensierad blivande radioamatör köra radio, skall vara FYSISK närvarande. Även om detta är underförstått i den gamla lydelsen, och i alla tider också har varit praxis, vore det bra om detta tydliggörs extra noggrant, eftersom vi sett exempel på där man avsiktligt valt att misstolka detta och ”utbildaren” befunnit sig på annan plats.

Distriktsmötet avslutades med att DL7/Bo tackade alla för visat intresse och ett stort tack riktades till SK7OL Åby Radioklubb som ordnade detta trevliga D7 möte.

Mötessekreterare Anders Olsen SA7BXO

Mötesordförande Bo Hasselquist SM7HZK

Justeras:

Leif Persson SM7NCI                                          Per Bruhn SM7YES

——————————————————————————————————–

Klicka även på denna länk och läs: https://www.hamnews.se/2018/11/27/ssa-bor-skicka-jurister-till-kommande-moten-med-pts/#more-26386

——————————————————————————————————–

Nedan lite bilder från bl.a SM7KOJ:

 

DL7 (SM7HZK) Bo

Av: DL7 (SM7HZK)