Ingen poströstning i år

Valberedningen har per den 1 januari 2020 inte fått några motförslag till sitt förslag på kandidater till förtroendeposter inom föreningen SSA. Poströstningen avlyses därför och förslaget från valberedningen överlämnas till årsmötet 2020 för fastställande.

Valberedningen
SM0DZB Tore sammankallande

Valberedningens förslag finns HÄR

Författare: SM6ZEM