SSA:s valberedning informerar

Inför årsmötet 2020 publiceras härmed valberedningens enhälliga förslag på kandidater till förtroendeposter inom föreningen SSA.

Styrelse

Vice ordförande, omval på två år: Jonas Hultin SM5PHU

Ledamot, nyval på två år: Bernt Eriksson SA6RTJ

Ordförande Anders Larsson SM6CNN, ledamot Hans Sodenkamp SM3GDT och kassaförvaltare Dag Florén SM0KDG är valda till och med årsmötet 2021.

Revisorer

Revisor, omval på ett år: Peter Rosenthal SM0BSO

Revisor, omval på ett år: Per Ewing SA0AGV

Ersättare, omval på ett år: Erik Edblad SM3EXM

Envar medlem ha rätt att senast den 1 januari föreslå en (1) motkandidat till varje post. Valberedningen skall verifiera kandidaturen. Om inga motkandidater anmäls inställs poströstningen och valberedningens förslag kan fastställas på årsmötet.

Valberedningen
SM0DZB Tore sammankallande
e-post: valberedningen@ssa.se

Till vänster Bernt Eriksson SA6RTJ föreslagen som ny ledamot i SSA styrelse. Nuvarande styrelsen H-C Grusell SM6ZEM ledamot, Dag Florén SM0KDG kassaförvaltare, Anders Larsson SM6CNN ordförande, Hans Sodenkamp SM3GDT ledamot och Jonas Hultin SM5PHU vice ordförande.

Författare: SM6ZEM