IARU Reg 1 – Konferens och Workshop

Vartannat år träffas Internationella Amatörradiounionen (IARU)– region 1 för sin konferens.  I år skulle konferensen hållits i Novi Sad i Serbien, men i dessa CoViD-tider hölls konferensen helt digitalt 15 -24 Oktober. För SSAs räkning deltog  Jens /SM0HEV  och Jonas/SM5PHU. Huvuddelen av årets konferens var vikt för den workshop ”Shaping the Future” som vi tidigare förberett med vår ”SWOT” analys av amatörradio i Sverige.  Lite drygt 50 av regionens länder deltog och de över 90 delegaterna arbetade under 5 kvällar med klarlägga vilka strategier som regionen och dessa medlemsföreningar borde arbeta efter för att amatörradion skall ha en framträdande roll även i framtiden. Att göra detta digitalt var en utmaning, men de digitala verktygen och den professionella tekniska produktion, gjorde att det gick över förväntan även om många saknade kafferaster och pubkvällar för att knyta de informella banden.

Arbetet började med att handla om grundläggande värderingar som skall känneteckna vår hobby: Experimenterandet, Innovation, Lärande, Samhällsnytta, ”Ham spirit” – och inte minst att det skall vara en rolig och engagerande hobby.  Sedan övergick diskussionerna till att handla om framtidsvisionen och där landade workshopen med något i stil med   ”Amatörradion är populär över hela region 1, och ses som en källa för expertis inom vetenskap och teknik. Amatörradion erkänns för sin möjligheter för personlig utveckling och ses som en tillgång för samhället som helhet.

Med utgångspunkt i denna vision togs 8 st strategiska mål fram som skall leda oss till konkreta aktiviteter som kommer att definieras i detalj under de närmaste månaderna.  SSA har indikerat intresse att arbete med projekt kring utbildning på alla nivåer och kring experiment-miljöer och mötesplatser.   Mer detaljer kring resultaten i kommande nummer av QTC.

Vad gäller den formella delen av konferensen så har IARU region 1 fått en ny ordförande, Sylvain, F4GKR. Glädjande ur ett skandinaviskt perspektiv var att vi även fått en ny sekreterare, Mats, SM6EAN. Mats har varit engagerad i internationella frågor under många år och fanns med i IARU Reg 1, ”Executive Committee” tidigare.

Author: SM0HEV