Grimeton Radio Station – pressmeddelande

Vi fick ett extra PRESSMEDDELANDE från World Heritage Grimeton Radio Station:

Den 24 oktober hålls en kombinerad informationsträff och fredsfest på Världsarvet Grimeton.

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Parul Sharma, Människorättsjurist och hållbarhetsexpert, har formulerat årets viktiga budskap som telegraferas via SAQ och Varberg Navy Singers står för ljuv sång i sändarsalen. Evenemanget kan följas på plats eller live via Youtube.
Infoträff Årligen hålls en informationsträff för allmänheten på Världsarvet Grimeton där det gånga årets publika aktiviteter presenteras samt kommande års planer diskuteras tillsammans. Efter informationsträffen får deltagarna möjlighet att besöka den nya satsningen i sändarsalen – en interaktiv utställning om den unika tekniken i Grimeton.
Fredsfest Med anledning av FN-dagen 24 oktober hålls även en fredsfest bestående av telegramsändning med det gamla långvågsmaskineriet SAQ. Årets fokus är den för oss alla aktuella Agenda 2030 och hur vi ska nå FN:s globala hållbarhetsmål. ”Att arbeta mot en hållbar värld är en grannlaga uppgift, där världsarven är utpekade som viktiga aktörer. Vi alla kan göra något och vi gör det bäst tillsammans. Varpå vi med årets telegram vill uppmärksamma ämnet” -Camilla Lugnet, VD Världsarvet Grimeton. Årets telegram har formulerats av Parul Sharma som inte enbart är människorättsjurist utan Sveriges främsta hållbarhetsexpert. Telegrammet offentliggörs först vid utsändningen kl.17.00. Avslutningsvis framför Varberg Navy Singers ljuvlig sång i sändarsalen.
Anmälan Då endast ett begränsat antal kan medverka på plats krävs föranmälan via info@grimeton.org eller 0340-674190. Utsändningen och konserten kan även följas live på vänföreningen Alexanders Youtube-kanal AlexanderSAQ.
Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller, respektera varandra genom att hålla avstånd, tvätta händerna ofta samt vid minsta tecken på förkylning stanna hemma.
KontaktuppgifterPress
Jan Steinbach, Varberg Navy Singers 0706 322 446
Camilla Lugnet, VD Världsarvet Grimeton, 0734 427 115
Fredrik Wiklund, Ordförande Alexander GVV, 0703 407 884

Author: SM5YRA