I spåren av Katrina – Amatörradio: Gammal teknik som vinner respekt

Fox News 2014-05-22
Fox News rapporterar hur sjukvårdsinrättningar och myndigheter i USA, I spåren av orkanen Katrina, börjat luta sig mot amatörradio som den yttersta formen av nödsamband.
Se länk nedan.

Fox News rapporterar från Atlanta, USA, om hur ett växande antal sjukhus börjat luta sig mot gammal teknologi – amatörradio – som den yttersta formen av nödsamband:

“Emory HealthCare tillhör det växande antalet av sjukvårdsinrättningar i USA, som börjat intressera sig för amatörradio. Sjukhusadministratörer och myndigheter har lärt sig av orkanen Katrina, som längs kusten av Mexikanska Golfen isolerade sjukvårdsinrättningar från omvärlden, när telefonlinjer och mobiltelefoni slutade fungera.

Batteridriven mobilstation kan bli avgörande
När elförsörjning, telefon- och Internetservice bryter samman, kan en batteridriven amatörradiostation med bärbar antenn bli den avgörande länken till världen utanför.”

“Det är bara en annan väg, en annan möjlighet för oss att kunna kommunicera, säger Herb Schraufnagel, säkerhetschef vid Emory University Hospital Midtown.

“Amatörradio kommer aldrig att dö…”
“Amatörradio kommer aldrig att dö, säger Barry Thomas, Sr., en radioentusiast och anställd vid Emory University Hospital Midtown.”

//Text och fri översättning: Erik SM7DZV
ssa.se tackar Paul SM7/KD1TH för att ha tipsat oss om denna nyhet.

Länk till Fox News rapportering  (texten på engelska)

Länk till ARRL:s webbsida om Public Service.

Författare: SM7DZV