Valberedningen vill ha förslag på kandidater inför årsmötet 2015

SM2PYN_3_IMG_7156
SSA:s valberedning arbetar från juni till senast 15 oktober. Underlätta valberedningens arbete genom att så tidigt som möjligt lämna in förslag på kandidater. SM2PYN Bo Nilsson (bilden) är valberedningens ordförande.
FOTO Erik Nyberg SM7DZV

Årsmötet i Eskilstuna i april 2014 utsåg en valberedning, som består av SA0BYA Viktor Rosenkvist, SM7GXR Anders Nordgren, SM5OCK Håkan Karlsson och SM2PYN Bo Nilsson (sammankallande). Valberedningen har årsmötets mandat att till årsmötet i Lysekil 2015 lämna förslag till styrelse för SSA.
Av SSAs stadgar §13:5 framgår på vilket sätt valberedningen skall arbeta. Här stadgas att vi noga skall följa de förtroendevaldas arbete samt aktivt och med bred förankring söka kandidater inom och utanför denna krets.

Bred förankring och geografisk spridning
Vi skall också se till att vårt förslag utgör en bred geografisk representation. Arbetet skall vara avslutat senast 15 oktober så att förslaget kan publiceras i SSAs primära informationskanaler (QTC, SSAs webplats och SSA-bulletinen). Valberedningens arbete inför årsmötet i Lysekil består av (enl § 13:1 och 3) att föreslå ordförande, kassaförvaltare och ledamot. Vi skall också föreslå två revisorer samt en ersättare.

Tar gärna emot förslag
Vi startar vårt arbete under juni månad och tar gärna emot förslag på kandidater. Förslagen kan skickas per epost till sm2pyn(at)ssa.se.
För valberedningen
Bo Nilsson, SM2PYN (sammankallande)

 

Författare: SM7DZV