HQ-nät på 3704 kHz

Tillbaka till gamla frekvensen för SSA´s HQ-nät.
SM0HEV/Jens SSA´s ordförande meddelar att han går tillbaka till gamla frekvensen för HQ-nätet på 3704 +- QRM. Detta på grund av att det krockade med andra nät. Som vanligt så är det den första och tredje lördagen i månaden, 09.00 med incheckning från 08.45. Om det blir ändrat så kommer det ut på hemsidan.

 

73 hälsar SM0HEV/Jens.

Author: SM5YRA