SSA:s valberedning informerar

Inför årsmötet 2022 publiceras härmed valberedningens enhälliga förslag på kandidater till förtroendeposter inom föreningen SSA.

Styrelse:

Vice ordförande omval på två år: Jonas Hultin SM5PHU.

Ledamot omval på två år: Bernt Eriksson SA6RTJ.

Ordförande Jens Zander SM0HEV, ledamot Thomas Thelberg och kassaförvaltare Dag Florén SM0KDG är valda till och med årsmötet 2023.

Revisorer:

Revisor, omval på ett år: Peter Rosenthal SM0BSO.

Revisor, omval på ett år: Per Ewing SA0AGV.

 

Ersättare, omval på ett år: Erik Edblad SM3EXM.

Envar medlem ha rätt att senast den 1 januari föreslå en (1) motkandidat till varje post. Valberedningen skall verifiera kandidaturen.

Om inga motkandidater anmäls inställs poströstningen och valberedningens förslag fastställs på årsmötet.

 

Valberedningen

SM0DZB Tore sammankallande

e-post: valberedningen@ssa.se

Author: SM5YRA