Gunnar SMØSMK 80 år

Torsdagen den 26 november 2015 gratulerar vi f.d. ordföranden i SSA, tillika Hedersmedlem #64, SMØSMK, Gunnar Kvarnefalk, på hans 80-årsdag.

SMK-m foto

Gunnar fick sitt T-certifikat #70980 utskrivet den 23 december 1987, en perfekt julklapp. Han bodde redan då i Kungsängen som är centralorten i Upplands-Bro kommun, 30 kilometer nordväst om Stockholm. Gunnar är en människa som får saker och ting att hända och var ganska snart involverad i SSA:s organisation. Han besatte olika poster som t.ex. utrikessekreterare och “störnings- och standardiseringsfunktionär”. Kulmen nåddes då han 1996 blev ordförande #14 i SSA; en post han innehade ända till årsmötet 2004. Under Gunnars åtta år som ordförande hände väldigt mycket inom amatörradion. SSA blev t.ex. involverad i provtagning och utdelande av signaler. Men, Gunnar har haft många järn i elden! I det civila var han byrådirektör på Statskontoret (enl. Sveriges Statskalender 1972), ordförande i Kyrkogårdsnämnden i Kungsängen och Västra Ryd, politiskt aktiv i  Upplands-Bro kommun och i landstinget m.m. Ett annat stort intresse är fritidsbåten “Scampi Bitti” som han byggde själv 1978 och som han fortsatt att förbättra i över 30 år. Bitti är smeknamnet på Gunnars xyl Inga-Britt.

I samband med den svåra jordbävningen i Bhuj, Gujarat, Indien, i januari 2001, blev Gunnar uppmärksammad i Aftonbladet på grund av att han kunde förmedla nyheter om tre svenska kvinnor som varit försvunna. Detta tack vare amatörradion. Se aftonbladet.se/nyheter/article10195051.ab .

Som radioamatör kan man säga att Gunnars största intresse har varit DX-ing, men även ett och annat svenskt QSO har förekommit (främst genom att Gunnar hade hand om HQ-nätet i många år). QSL-kortet här nedan är från ett QSO med Roy SM5AIY i Täby (SK 2009) på 28 MHz SSB. Gunnar är fortfarande intresserad av det organisatoriska arbetet runt amatörradion och har varit behjälplig som sakkunnig vid flera tillfällen på senare år.

SMK_m 89

Vi hurrar för Gunnar på hans 80-årsdag!

Författare: SM6JSM