Grimeton sänder på FN-dagen den 24 oktober

Långvågsantennerna vid Grimeton/SAQ är ej tillgängliga under FN-Dagen den 24 oktober. FOTO Erik SM7DZV.
Den planerade långvågssändningen ställs in. Antennerna vid Grimeton/SAQ är ej tillgängliga under FN-Dagen den 24 oktober.
FOTO Erik SM7DZV.

 – Grimeton/SAQ  kommer troligen att sända med sin Alexanderson alternator den 24 oktober, på FN-dagen. Vi är inte hundraprocentigt säkra på att ha tillgång till antennen, eftersom en annan organisation använder den. 

– Sändningen kommer som vanligt att ske på 17,2 kHz klockan 10:00 UTC. Start och avstämning börjar 09:30 UTC. Meddelandet som sänds har skrivits av danska studenter.  Denna gång efterfrågas inga lyssnarrapporter. QSL kommer inte att besvaras.

– Vi räknar med att fortsätta med våra årliga sändningar på julaftonens morgon, den 24 december klockan 08:00 UTC. Avstämning påbörjas 07:30 UTC.

Vänliga hälsningar, 73
Lars/SM6NM

Possible extra Grimeton Radio/SAQ Transmission 24 October

There will hopefully be a transmission with the Alexanderson alternator on 17,2 kHz on “United Nations Day” October 24, 2014 at 10:00 UTC.

Start up and tuning from about 09:30 UTC. There will be a message written by students in Denmark. We are not one hundred per cent sure we have access to the antenna this day because of other organization using it.  This time we do not require any QSL-reports and will not verify.

We intend to continue with our annual transmission on Christmas Eve (morning), Dec 24, at 08:00 UTC with tuning up from 07:30 UTC.

Regards.
Lars/SM6NM

Författare: SM7DZV