Peter SM2ODB 50 år

Torsdagen den 16 oktober 2014 har vi endast en jämnt fyllande medlem:

ODB_m
SM2ODB, Peter Forsberg, fyller 50 år. Den 28 december 1982 skrev Margareta Persson på Televerkets Radiodivision ut tillstånd #18355, klass T, åt Peter som då bodde i Hörnefors (c:a tre mil sydväst om Umeå). Någon vecka senare, den 11 januari 1983 blev Peter medlem i SSA. På hösten 1983 flyttade han till Robertsfors (fem mil nordost om Umeå), 2001 blev QTH Umeå och nu senast (2007) flytt till nuvarande QTH Nordmaling. Kortet här ovan är från Hörneforstiden och är från ett QSO med Ingemar SM6CMU, den 7 september 1983 på 2 meter CW under Aurora-konditioner.

Hipp hurra för Peter!

Författare: SM6JSM