Göteborgsk telefonkatalog från 1904

Telefonkatalog 1904 bokstavering
Telefonkatalog från 1904. Förstora
bilden och förundras över bokstaveringen.

Robert SM6UQP råkade nyligen snubbla över en telefonkatalog från 1904 (se bild). Telefonkatalogen finns i GSA:s historiska arkiv. Lägg märke till bokstaveringen och framför allt siffrorna, som hade egna namn! Bilden visar “telefonkatalogen” över SM6 land år 1904. Tänk på att den första trådlösa sändningen redan har genomförts då av militären i Stockholms skärgård (år 1900).
– Vi som tillhör släktet med livlig fantasi börjar ju genast rita upp följande scen i huvudet, skriver Robert:
Stelopererad  Militär Radiooperatör: “Kalle Anka från Kalle Kula: Vad är klockan? Kom
Svar: “Kalle Kula från Kalle Anka. Klockan är Anna Cecilia Dora Fina – slut kom….”
… Fniss och 73 från Robban, SM6UQP 🙂

Författare: SM7DZV