BBC-program om rundradioutvecklingen i England

Luta dig tillbaks och njut av 8 minuters inspelat historiskt radiomaterial: Ett BBC-program om rundradions utveckling i England, från och med den 8 oktober 1973, när BBC:s inhemska radiomonopol upphörde. Klicka på länken.
73 de SM7YES

Författare: SM7DZV