Göran SMØEJR 60 och Robert SMØYCD 50 år

Sommarmånaden (?) julis sista dag firar vi en 60- och en 50-åring:

Göran Johansson, SMØEJR, fyller 60 år. Han blev lyssnarmedlem SM4-5108 den 10 mars 1970 och bodde på den tiden i Avesta, där han enligt Televerket även föddes. Senare samma år, den 13 november, fick han C-certifikat #9252 och signalen SM4EJR. QSL-kortet här nedan är från den 6 december 1970 då Göran hade ett QSO på 80 meter CW med Uno SM5ACU/4 som befann sig i Örebro. Göran skriver på baksidan av kortet att han körde med en Heathkit SB 301 mottagare, och sändaren på 9 watt var en “hempulat EL 34”. Antenn 1/4 Zepp. 1976 flyttade Göran till Bromma, 1977 till Solna och 1979 till Tensta (Spånga). Numera hittar vi Göran ute på Ekerö, en mil norr om Södertälje centrum (fågelvägen) och 2 mil sydväst om Stockholm C.

EJR_m 70

Robert Graf, SMØYCD, Järfälla, fyller 50 år. Sommaren år 2000 blev han lyssnarmedlem SM0-8084, något som meddelades i QTC nr 9. Den 23 oktober 2002 erhöll han anropssignalen SMØYCD. Robert bor i kommundelen Barkarby i Järfälla, mindre än en kilometer från gamla Barkarby flygplats; ex F8, där en helt ny stadsdel håller på att växa upp. Tyvärr hittar jag inget QSL från Robert.

Vi gratulerar Göran och Robert hjärtligt!

Författare: SM6JSM