Frekvenser i samhällets tjänst

Regeringen har låtit utreda hur ”samhällets behov av tillgång till spektrum ska kunna mötas så effektivt som möjligt i dag och i framtiden”. Utredningen lämnade sitt betänkande i vintras.

Man bedömer att användningen av radiospektrum bidrar till Sveriges ekonomi med uppemot ett par hundra miljarder varje år. Bland annat föreslår utredningen att allt spektrum ska prissättas.

Användning som är undantagen från tillståndsplikt föreslås även i framtiden vara gratis, och i de fall amatörradio är tillståndspliktig, uppskattas den årliga tillståndsavgiften bli mellan 0 och 1500 kronor.

Efter att betänkandet lämnades har ett kompletterande förslag tillkommit, som innebär att Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i vissa fall ska kunna säga nej till tillståndsgivning.

Nu har ett stort antal remissinstanser sagt sitt, och SSA har också lämnat ett yttrande.

Utredningens betänkande och remissvaren finns här: regeringen.se/remisser/2019/05/
SSA:s yttrande finns här: Yttrande angående betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst

Author: SM5PHU