Försäljningsförbud för flera radioapparater i Schweiz

En del radioapparater har hamnat i blåsväder i Schweiz… Landet har nämligen ett försäljningsförbud för bland annat en eller flera Baofeng, Retevis samt Anytone handapparater. Dessa märken är ju populära hos radioamatörer välden över.

 (Bild: nkgdb.ofcomnet.ch)

Försökte att hitta exakta orsaken till försäljningsförbudet. Användning kan orsaka ”störningar i radiokommunikation eller radio- och tv-mottagning.” Enligt hemsidan ”nkgdb.ofcomnet.ch” <— Om du klickar på länken till vänster ser du hela listan med radioapparater som har försäljningsförbud. Men man får varken importera, erbjuda via reklam, sälja, använda eller ge bort dessa radioapparater!

Problemet är också att ”vem som helst” kan komma ut på alla frekvenser som dessa radioapparater täcker. Oftast är det stora områder på VHF samt UHF band.

(Bild: nkgdb.ofcomnet.ch)
(Bild:nkgdb.ofcomnet.ch)

 

OBS! det är inte bara märken ”Baofeng, Revevis eller Anytone” som är med i försäljningsförbuds listan.

Källa: ofcomnet.ch

 

 

 

 

 

Författare: SM5YRA