Om distrikt 0

Distrikt 0 (noll) omfattar Stockholmsområdet, i detta fall definierat som sydöstra delen av Uppland och östra delen av Södermanland. I distriktet finns ett 30-tal klubbar, vilka är medlemmar i SSA. Här hittar du en sammanställning av distriktets klubbar, https://www.ssa.se/distrikt-0/klubbar/.

Distriktsledare är Ann, SM0ZEU@ssa.se
vice är Sven-Erik, SM0WAV@ssa.se


Ann SM0ZEU, Gunnar SM0OTX, Sven-Erik SM0WAV
Bilden är tagen vid Eskilstunaloppisen

Distriktsledarmöten arrangeras en gång i kvartalet.Vår strävan är att mötas hos de olika klubbarna i distriktet. Under 2018 besökte vi SK0QO, SL0ZS, SK0UX och SK0MT. Mötena ger goda möjligheter till diskussion om gemensamma frågeställningar och utmaningar samt nätverkande.

Under 2018 arrangerades en field day vid Vaxholms Kastell i samband med beredskapsdagen. En SDR-mottagare med goda prestanda har installerats på ett bra QTH. Denna mottagare kommer att kunna nyttjas via Internet.

Share