Om distrikt 0

Distrikt 0 (noll) omfattar Stockholmsområdet, i detta fall definierat som sydöstra delen av Uppland och östra delen av Södermanland. I distriktet finns ett 30-tal klubbar, vilka är medlemmar i SSA. Här hittar du en sammanställning av distriktets klubbar, https://www.ssa.se/distrikt-0/klubbar/.

Distriktsledare är Ann, SM0ZEU@ssa.se
vice är Sven-Erik, SM0WAV@ssa.se


Ann SM0ZEU, Gunnar SM0OTX, Sven-Erik SM0WAV
Bilden är tagen vid Eskilstunaloppisen 2016

Distriktsledarmöten arrangeras en gång i kvartalet.Vår strävan är att mötas hos de olika klubbarna i distriktet. Under 2016 besökte vi SK0BU, SL0ZG, SK0QO och SK0UX. Mötena ger goda möjligheter till diskussion om gemensamma frågeställningar och utmaningar samt nätverkande.

Under 2017 planeras en field day söder om Stockholm. En SDR-mottagare med goda prestanda kommer att installeras på ett bra QTH. Denna mottagare kommer att kunna nyttjas via Internet.

Share