Bo SM2PYN, Per-Anders SM6BZC och Barbro SM6JNB; alla tre 75 år!

Fredagen den 3 juni 2016 har vi tre jubilarer som firar 75 år:

Vi börjar med SSA:s Hedersmedlem #67, Bo Nilsson, SM2PYN, Kalix. Han fick sitt T-certifikat #19668 den 3 maj 1985 då boende i Umeå. Bo har “alltid” varit aktiv klubbfunktionär, och inom SSA har han ställt upp som distriktsledare i SM2 under många år. Bo är provförrättare och på senare år har han tagit aktiv del i vår valberedning. I det civila har Bo varit något som låter väldigt fint: Statshortonom vid Statens Lantbruksuniversitet. Det har inneburit forskning i bl.a. markbiologi, bekämpningsstrategier och säkra odlingssystem. Det Bo inte vet om gröda och växter är inte värt att veta! På yrkets vägnar har han varit verksam även utanför Sverige, och jag kommer ihåg resor till det forna Sovjet på 00-talet. Bo har även varit aktiv som radioamatör och läser t.ex. SSA-bulletinen varje söndagsmorgon kl 09 på 3674 kHz från SK2SSA. QSL-kortet här nedan (som reflekterar hans stora naturintresse) är från ett QSO med Gösta SM7EH (SK) den 28 december 2008 på 80 meter SSB. Förutom i Umeå har Bo bott i Holmsund, Öjebyn och nu Kalix.

PYN 08

Barbro Persson, SM6JNB, Vara, fyller även hon 75 år. Barbro gick direkt på A-certifikat och fick den 19 juni 1978 sitt certifikat #14430 och den 27 september 1982 blev hon medlem i SSA. Barbro har hela tiden som radioamatör bott på samma adress tre kilometer nordväst om Vara i Västra Götaland. Tyvärr hittar jag inget QSL i arkivet.

BZC 65

Vår tredje 75-åring är Per-Anders Hellstrand, SM6BZC, Kungsbacka. Han blev lyssnarmedlem SM6-3765 den 14 oktober 1965, då boende i Fristad utanför Borås. Därefter har Per bott i Perstorp och Kävlinge i SM7, 1973 tillbaka till Borås och sedan 1976 har han bott i Kungsbacka. QSL-kortet kommer från Nils SM6PF i Skara som hade QSO med Per den 3 december 1965 på 144 mc/s CW. Per är intresserad av de korta vågorna och körde 50 MHz på den tiden vi fortfarande behövde specialtillstånd på sex meter.

Ett stort grattis till våra jubilarer!

Författare: SM6JSM