Sveriges Nationaldag 6 juni 2016

Nu på måndag den 6 juni firar vi Sveriges Nationaldag. Sedan 2005 har vi amatörer firat den på vårt speciella sätt genom att de som så önskar får byta ut SM mot SE, eller SA mot SF, i våra bassignaler. Vi gör byråkratin så enkel som möjligt och om ni vill vara med att fira skickar ni ett mail till signal@ssa.se och skriver t.ex. ”Jag vill fira nationaldagen med evenemangssignalen SFxXXX”. Avgift: Noll kronor. Observera att användningsperioden endast gäller mellan 00.00 till 24.00 UTC den 6 juni 2016 (=02.00 6/6 till 02.00 7/6 svensk sommartid). QSL skall skickas till stationer som vill ha ett. Det går bra att använda ert normala QSL med tydlig angivelse i QSO-informationen om att ni använt ett annat call. Ni kan också skriva ut ert QSL på skrivaren som Dag SM4SET (SK) gjorde 2005.

SET_e 05

73 de Eric SE6JSM

Author: SM6JSM