Bildspel om amatörradio

Gunnar Fahlström, SM0DOU, har producerat det bildspel som  sedan början av sommaren ligger på YouTube och som kan nås från Amatörradio i vår huvudmeny. Här en länk direkt till Bildspelet.

Bildspelet,  som heter ”Sändaramatör, vad är det för något?” är främst avsett för de som har ingen eller ringa kunskap om vår hobby. Syftet med bildspelet är att snabbt kunna förmedla kunskap om lite av det vi som sändaramatörer sysslar med.

Gunnar SM0DOU har fotograferat, skrivit manuskript, producerat och kostnadsfritt ställt bildspelet till SSA:s förfogande. För mer info till Klubbar som vill ha tillgång till bildspelet och om gällande copyrightregler, se artikel under Nyheter>Återvinningen.

Författare: SM7DZV