Bertil SM1YE 85, Lennart SM5DJT 80 och Ingvar SM6AMU 70 år

Lördagen den 13 juni 2015 kan vi fira tre medlemmar som varit med i svängen länge:

YE_m ex ABI_m 52

Bertil Wiklund, SM1YE, Visby, fyller 85 år. Han blev lyssnarmedlem som SM5-1364 redan på 1940-talet då boende i Bromma, strax utanför Stockholm. Snart hade Bertil sin signal SM5ABI, och QSL-kortet här ovan är från denna tid. QSO med tekn.stud. Karl-Johan SM5XG den 3 januari 1952 på 40 meter CW. På våren 1958 flyttade Bertil till Ljugarn på Gotland, och där blev han kvar till 1961 då han bosatte sig i Visby. Bertil var medlem t.o.m. 1964 och gjorde därefter ett uppehåll till 1973 då han åter blev aktiv. Eftersom han tappat sin signal fick han en ny och hade turen att få en tvåställig, SM1YE. Här nedan ser ni hur hans QSL såg ut 1977, närmare bestämt den 18 september på 80 meter CW; QSO med Torbjörn SM7GPP.

YE_m 77

Lennart Lind, SM5DJT, som bor mycket centralt i Linköping, fick sin signal den 27 oktober 1965. Som framgår av nedanstående QSL bodde han i Linköping den 11 juni 1977 (ganska exakt 38 år sedan) då han hade ett QSO med Jonny SM5AWV på 2 meter FM. Lennart är son till David Lind, SM5NL, som avled den 29 november 1989. Vad jag kan se var familjen Lind Linköpingsbor åtminstonde sedan 1940-talet.

DJT_m 77

 Ingvar Nilsson, SM6AMU, fyller 70 år. Han fick sin signal och blev medlem i SSA på våren 1965, och QSL-kortet här nedan är från ett QSO med Karlsborgs S2 SL6AL den 20 augusti 1965 (om två månader exakt 50 år sedan) på 80 meter telegrafi.

AMU_m 65

Vad jag kan se i registerkortet från 1965 har Ingvar hela tiden bott i Åmål, där tre olika adresser är noterade. Eftersom Ingvar fått upp en präktig antenn antar jag att han kommer att bli kvar på den nuvarande adressen många år framåt. Se bara (klicka på bilden):

AMU_m

Vi gratulerar våra jubilarer Bertil, Lennart och Ingvar på den stora dagen!

Författare: SM6JSM