Berndt SM4XFP 70 år + UPPDATERING om två 80 år gamla QSL

Tisdagen den 5 maj har vi endast en jubilar att fira:

Berndt Gilbertsson, SM4XFP, Örebro, fyller 70 år. Han fick sin signal på våren år 2000 och blev medlem i SSA den 2 maj 2001. Berndt bor centralt i Örebro; bara 300 meter från Universitetssjukhuset mot öster och 600 meter från Centralstationen mot väster. Ett stort grattis till Berndt!

G2TH 35

Hittar tyvärr inget QSL från SM4XFP så som illustration visar jag i stället upp dessa två historiska QSL från 1935. Det var den olicensierade SM5RA/SM7RA (olika uppgifter på korten – klicka för bättre upplösning) som hade QSO idag för exakt 80 år sedan med G2TH och G2WR på 7196 kc CW. Enligt texten hade G2WR endast kört 4 länder vid denna tidpunkt med sina 10 watt, så han var troligtvis mycket nöjd med kontakten med SM. Det tråkiga är att han fick säkert aldrig svars-QSL från RA eftersom han var en pirat.

G2WR 35

UPPDATERING: Jag har nu på förmiddagen fått ett intressant mail från Gunnar SMØALD. Jag citerar följande utdrag:

“I dagens firarspalt kommenterar du SMxRA. Jag är inte säker på att det var en svartfot. Jag har en Tore Sandén noterad för den signalen med datum för licensen 19350426. Då boende i Göteborg, i Falkenberg från 1938, Östersund från 1946 och senare boende i Täby. Han var född 19121223, och jag har inga noteringar än att han behöll signalen tills han dog 2012. Jag kan ju ha fel, men i alla fall!”

Jag (SM6JSM) kan bara konstatera att Gunnar har rätt i nästan alla detaljer. Jag plockade fram mappen för RA och finner där följande med hjälp av Kungl. Telegrafstyrelsens kortregister: Tore Hjalmar Sandén ansökte om tillstånd den 8 mars 1935, då boende i Falkenberg. Det är möjligt att han innan han fick licensen den 26 april hann flytta till Göteborg. Telegrafstyrelsen har ändrat adress, men inget datum är noterat. Senare har man noterat en ny adress i Falkenberg, Göteborg igen och sist på detta registerkort (1946) Östersund. Provet hade han avlagt den 16 december 1934.

Detta var fakta. Nu till spekulationerna: Ett mycket intressant kuvert ligger i RA-mappen. Det är stämplat i Göteborg den 12 januari 1936 och innehöll QSL-kort som Tore returnerat till SSA. På en lapp som låg i kuvertet (skrivet av Åke SM5OK) står det: “Innehöll 32 QSL för SM7RA Malmö som Tore Sandén ej vill kännas vid. Mest SP, OK, PA0, ON4, G.” Senare har han på baksidan av lappen lagt till “+22 st SM7RA, 20 st SM5RA, 1 st SM6RA som Tore återsänt”. Detta innebär troligtvis att det verkligen var någon annan som använde signalen SM7RA och SM5RA eftersom Tore annars inte hade skickat korten tillbaka till SSA.

Falkenberg var på denna tid SM7, så SM7RA är rätt signal för den alldeles nyblivne amatören Tore, men SM5:a var han antagligen aldrig (absolut inte 1935), trots att han studerade till “förste radiotelegrafist” på Malmskillnadsgatan enligt upgifter i QTC nr 6 1937.

Ett stort tack till Gunnar SMØALD. Jag emotser gärna uppgifter som du kan komplettera med även i framtiden!

Författare: SM6JSM