John SM2VHB 85 och Sune SM6EIP 80 år

Måndagen den 4 maj 2015 firar vi två medlemmar lite extra:

VHB_m

85 år fyller SM2VHB, John Hamrin, Umeå. Den 11 mars 1994 skrev Telestyrelsens Frekvensavdelning ut T-certifikat #373498 till John som då bodde på samma adress som idag. Av QSL-kortets baksida framgår att han även har/hade ett fritidsboende i Krokfors, Hemavan. QSO med SM4RKS Lars  från hemmet i Umeå den 13 maj 2006 på 14 MHz SSB. John var QSL-distriktschef för SM2 från september 1996 till en bra bit in på 2000-talet.

EIP_m

Sune Alexandersson, SM6EIP, fyller 80 år. När han den 18 januari 1978 blev medlem bodde han på Hönö i Göteborgs skärgård. 1980 flyttade han till grannön, och sedan dess är Öckerö hemma-QTH. QSL-kortet är från ett QSO med Urban SM5BTX (SK 2011) på 80 meter SSB den 6 oktober 1978.

Vi gratulerar John och Sune hjärtligt på födelsdagen!

Författare: SM6JSM