Anders SM2GET 60 år

Måndagen den 3 november 2014 kan vi fira Anders SM2GET som fyller 60 år.

GET_m
Den 20 november 1974 skrevs B-cert #10358 ut till Anders Hansson, SM2GET, och nio dagar senare var han medlem i SSA. Anders bodde på minst tre olika adresser i Luleå innan han flyttade till Råneå, troligtvis i början av 90-talet. Råneå ligger drygt tre mil nordost om Luleå, utmed E4:an. Klicka på QSL-kortet så ser ni att Anders hade QSO med Lars SM7FPZ den 21 november 1975 på 80 meter foni. Om ni på Google Earth skriver in Anders nuvarande adress och därefter går ner på marknivå, så ser ni diverse antenner, bl.a. en beam och dipol.

Vi gratulerar dig hjärtligt Anders!

Författare: SM6JSM