Nils SM5MM 96, Arne SM3FKL 75 och Mats SM4EPR 60 år

Tisdagen den 4 november 2014 firar vi tre medlemmar lite extra:

MM_m

96 år fyller Nils Thorwaldson, SM5MM, Saltsjöbaden. Han är en av våra verkliga  Old-Timers som blev medlem i SSA den 21 november 1946 som SM1-936. Nils kom i luften i början av 1947. Han bodde i Slite, Gotland, vilket framgår av ovanstående QSL-kort från den 12 oktober 1947 (klicka på bilden). QSO med SM3AT på 40 meter CW. Vintern 1957-58 flyttade Nils till fastlandet, närmare bestämt till Bandhagen strax söder om Stockholm, och 1968 till Saltsjöbaden, då han just hade fyllt 50 år.

FKL_m
75 år fyller Arne Heldor, SM3FKL, Sandviken. Han blev medlem den 7 augusti 1972 och bodde redan då på samma adress som idag! Den 15 april 1974 hade Arne QSO med Nils SMØTW/3 på 145,7 MHz FM vilket resulterade i QSL-kortet här ovan. Arne fick sitt T-cert #9973 den 26 juni 1972. Den 30 januari 2004 blev Arne Ständig Medlem #346.

EPR4_m

Vår Ständige Medlem #506 (sedan den 30 november 2009) SM4EPR, Mats Ericson, Lindesberg, fyller 60 år. Redan som 15-åring (den 13 april 1970) blev han medlem i SSA som SM4-5124. Mats fick signalen SM4EPR 1970, och bodde på den tiden i Ludvika. 1978 bar det av till Umeå i tre år för studier och 1981 flyttade han till Lindesberg, norr om Örebro, där Mats blivit kvar alltsedan dess. Mats är mycket välkänd av alla som kommer till SSA:s årsmöten. Han och XYL Gunilla (SM4PFA) har inte missat många de senaste åren! Mats har varit aktiv i föreningslivet, bl.a. som trafikansvarig för SK4EA och medlem av SM4:s valberedning under många år. Mats har alltid varit en QRP-fan och ovanstående QSL är från ett QSO med undertecknad (SA6A) i månadstesten på 80 meter CW i februari 2009, då han använde 5 watt till en G5RV från sommarstugan i JO79op.

Ett stort hurra för våra tre födelsedagsfirare!

Författare: SM6JSM