QTC 06-2024

Omslaget: Portabelkörning – Sommaren är här. SA0BMC/Johan delger sina erfarenheter del 1/3 på sida 18.

Author: SM5YRA