Aktuella aktiviteter
SK3BG lilla julafton
tis 13 Dec @ 19:00
Årets sista Bulletin
ons 14 Dec @ 08:00
SK7DD luciakaffe
ons 14 Dec @ 19:00
SK3BG mellandagsmeeting
3 Jan, 2017 @ 19:00
Första Bulletinen 2017
4 Jan, 2017 @ 08:00
SK0MT kursstart
16 Jan, 2017 @ 19:00

Nyheter

PTS förlänger delegationen tillfälligt

Post- och telestyrelsen behöver extra tid för att bereda nytt delegationsbeslut.

Sedan 2012 har PTS delegerat till SSA att förrätta kunskapsprov,  utfärda certifikat och tilldela anropssignaler för amatörradio. Det nuvarande delegationsbeslutet löper ut vid årsskiftet, och i november skickades förslag om nytt delegationsbeslut ut på remiss.

Efter denna remissrunda behöver nu PTS extra tid, och man förlänger därför det nuvarande delegationsbeslutet tillfälligt med tre månader.

Bland annat vill man ytterligare utreda hur offentlighetsprincipen och personuppgiftslagen ska tillämpas.

SSA kommer således att ombesörja de delegerade uppgifterna fram till 31 mars 2017. Vi har förklarat oss intresserade av förnyad delegation även efter detta datum.

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page

Har du postnummer som börjar med 64, 74 eller 75? Kolla din QTC nr 12!

qtc-12-16-om-fel-med-sidorTryckeriet har haft krångel vid inhäftningen av sidorna i en del tidningar. Därför kan det saknas sidor för några läsare i det senaste numret av QTC. Felrapporter har kommit från 47 medlemmar med postnummer som börjar på 64, 74 och 75. De flesta som drabbats bor i Uppsala med omnejd. Kanske finns det medlemmar i andra trakter som fått QTC med felaktigt innehåll? Har du fått en tidning med saknade sidor ber vi dig om att kontakta kansliet, så skickar vi ett korrekt exemplar.

En annan liten olycka har hemsökt oss. Ett utdelningskontor i Västerhaninge har brunnit ned med QTC och allt. Tolv medlemmar i trakten med drabbade postnummer har identifierats. Vi jobbar med att sända nya tidningar till dem. Vänta därför till slutet av veckan så kommer antagligen QTC i lådan. Om inte, är du välkommen att skriva till mig på fredag 9/12 och anmäla saknad tidning.

SM6ZEM Hans-Christian
Print pagePDF page

Valberedningen saknar en revisorskandidat

HJÄLP!
VALBEREDNINGEN SAKNAR EN REVISORSKANDIDAT!

Valberedningen har lagt sitt förslag inför SSA årsmöte på Fårö 2017 (se QTC nr11 och hemsidan). Tyvärr nådde vi inte helt fram, då vi inte inom gällande tidsram, lyckades hitta en kandidat till en av de två revisorsposterna. Vi önskar därför fortsätta vårt arbete att hitta en revisor och samtidigt följa intentionerna i SSA:s stadgar och förarbetena till dessa.

För att i görligaste mån behålla vår grundläggande medlemsdemokrati följer vi stadgarna men senarelägger datum rörande val av en revisor.

Vi publicerar all information och alla förslag så fort vi kan. Det sker på SSA-hemsida, genom SSA-bulletinen och i tidningen QTC.

Läs mer

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page

Bråttom att boka till årsmötet, kod ARRSSA17 driftsatt

valborgsmassobal-faroGotland 4Årsmötesgänget meddelar att rabattkoden för medlemmar i SSA är igång hos rederiet Destination Gotland. Eftersom det är långhelg, börjar det redan bli rejält ont om platser på attraktiva avgångar. Därför är det viktigt att boka nu i dessa dagar. Gäller antagligen även flygstolarna. På årsmötesdagen har turlistan inga sena avgångar med färjan. Stanna därför gärna kvar till första maj och njut utan stress för att fira valborgsmässoafton kvällen innan. Vi ses på Fårö!
SSA Årsmöte 2017

SM6ZEM Hans-Christian
Print pagePDF page

Valberedningens förslag inför SSA årsmöte på Fårö 2017

Ordförande: Anders Larsson/SM6CNN. Omval på 2 år.
Kassaförvaltare: Ulf Meiton/SA0MEI. Omval på 2 år.

Styrelseledamot: Hans Sodenkamp/SM3GDT. Omval på 2 år

Revisor: Peter Rosenthal/SM0BSO. Omval på 1 år
Revisor: För närvarande vakant
Ersättare till revisor: Erik Edblad/SM3EXM. Nyval på 1 år

Läs mer

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page

Ändrad stopptid för SSA-bulletinen vecka 49

På grund av att redaktör´n reser i österled v 49 flyttas bulletinens stoppdatum till MÅNDAGEN DEN 5 DECEMBER. Åter på ordinarie tid v 50!

Bulletinredaktör´n

SM6JSM Eric
Print pagePDF page

SSA och PTS i diskussioner om nytt delegationsbeslut

Post- och telestyrelsen har sedan 2012 delegerat till SSA att förrätta prov, utfärda amatörradiocertifikat och tilldela anropssignaler. Den nuvarande delegationen löper ut vid årsskiftet, och PTS förbereder nu ett nytt delegationsbeslut.

FRO och ESR har förklarat att man inte söker delegation för kommande period. SSA har däremot förklarat sig intresserat att även fortsättningsvis ombesörja de delegerade arbetsuppgifterna.

PTS har skickat ut förslag till nytt delegationsbeslut på remiss och i går, torsdag, träffades företrädare för SSA och PTS för att diskutera detta förslag. Mötet var konstruktivt och båda sidor visade mycket stort intresse för de respektive ståndpunkter som framfördes. Det finns en god vilja från alla inblandade att komma fram till ett slutgiltigt förslag, som ska vara gynnsamt för amatörradion i Sverige.

Under mötet lämnade SSA egna förslag och synpunkter, som återfinns i vårt remissvar här:
SSA Remissvar Delegationsbeslut 16-7346

SM5PHU Jonas
Print pagePDF page

SPECIALSIGNALER

SSA har fått förfrågningar angående specialsignaler och deras distriktstillhörighet.
-Måste jag byta specialsignal för mitt sommar-QTH om jag flyttar till ett annat distrikt?
-Jag avser att delta i tävlingar från flera QTH i olika distrikt. Måste jag ha en specialsignal för varje distrikt?

Eftersom specialsignaler inte har unika suffix kan siffran inte ändras. För att undvika onödig administration med specialsignaler accepterar vi, med omedelbar verkan, att en tilldelad specialsignal får användas även vid trafik från andra distrikt.

Eventuella frågor till signal@ssa.se !

SM6JSM Eric
Print pagePDF page

Remiss, nytt delegationsbeslut

PTS har lagt ut remissen av nytt amatörradiodelegationsbeslut på sin hemsida. Länk  SSA föreslås att, som tidigare, få rätt att hantera samtliga uppgifter.
Vi kommer att lämna vårt svar i samband med möte på PTS den 10 november.

 

 

SM6CNN, ordförande Anders
Print pagePDF page

Markering av master och flyghinderanmälan

Transportstyrelsen har utfärdat en uppdatering av föreskriften om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan. Dokumentet TSFS 2016:95 finns här Föreskrift

Master under 20 meters höjd berörs ej.   Se frågor och svar nedan:  Läs mer

SM6CNN, ordförande Anders
Print pagePDF page
>>>>> [ Äldre nyheter ] <<<<<