Ytterligare en video om amatörradio

■  Vi tipsade nyligen om en informationsvideo om amatörradio. Här är ytterligare en. Speakertexten är på engelska. Här är länken.

SM7DZV Erik
Share