YOTA test 2023 = 22 juli

Länk till YOTA contest 2023 = klicka på bilden.

Den 22 juli 2023 organiserar IARU region 1 tillsammans med MRASZ (Hungarian Amateur Radio Society) YOTA  Test 2023 (del 2.)

Alla radioamatörer kan delta i denna test. Många ungdomar under 25 år är QRV förstås! Mer information, frekvenser m.m. hittar ni genom att klicka på bilden härintill.

Sverige har SK8YOTA som SSA.s ungdomssektionen använder. Under testhelgen är anropssignalen aktiv. Intresserade kan använda SK%YT under testen, skicka ett mejl till Peter för mer information.

Du som ungdom eller en klubb med ungdomsaktivitet kan använda en signal vid till exempel läger eller en IARU aktivitet. Ta i så fall kontakt med SA2BLV/Peter via sa2blv(a)ssa.se

Källa: www.ham-yota.com + SA2BLV

Author: SM5YRA