WRC-15 och 5 MHz

Christer fortsätter att rapportera från Geneve.
Efter 15 st 90-minuters pass har nu arbetsgruppen enats om ett förslag som ska gå vidare till det slutliga plenarmötet för beslut. Förslaget innebär en tilldelning i bandet 5351,5-5366,5 kHz. Max effekt för oss i Sverige blir 15 dBW e.i.r.p.

Författare: SM6CNN Ordförande