VP8GGM: 18-19 + 25-26 juni 2022

VP8GGM är en special anropssignal som är QRV mellan 24-26 juni 2022 från Falklandsöarna. Radiostationen finns på Goose Green Military Museum. Denna helg är det interantionella museihelgen, men även denna helg 18-19 juni är stationen aktiv. QSL direkt till VP8ADR/Bob.

VP8GGM museum (bild: QRZ.com) – mer info om museet = klicka på bilden.

Author: SM5YRA