VP8CMH/MM QRV från Falklandsöarna

VP8 Falkland
VP8CMH/MM opererar från forskningsfartyget James Clark Ross, webcamera var 15:minut dygnet runt. Mycket intressant  att läsa på hemsidorna.  Op Mike är QRV dagligen 2000 och 0000 UTC på 14.038 och 18.087, vissa kvällar utmärkta signaler, andra omöjliga.  VOACAP ger vägledning.
Tack Uno för tipset!

Författare: SM7DZV