Vårt trådlösa samhälle – möjligheter och begränsningar

Det finns fortfarande platser kvar för den som vill delta i det symposium som Svenska Nationalkommitten för Radiovetenskap anordnar den 21 oktober, 2015 i Stockholm. Passa på tillfället att bl.a. lyssna på Calle, SM5BF.

Anmälan senast i kväll, 18/10 kl 2300.  Anmälan

Se också Bullen v42 för ytterligare info. Bulletinen v42

73/Anders

 

 

 

Författare: SM6CNN Ordförande