Världsarvet Grimeton kreativa världsarvsloggor

Världsarvslogon med morsebudskap för att värna världsarven

Världsarvet Grimeton uppmanar till kreativa världsarvsloggor då Världsarvskonventionen firar 50 år.

En gång till nyheter om Grimeton här kommer deras pressmeddelande:

Den 16 november 1972 antogs Världsarvskonventionen av UNESCOs generalförsamling. Under de 50 år som gått har det blivit tydligt att världsarven inte bara är en viktig tillgång för mänskligheten utan även en källa till resiliens och innovation, vilket i år firas internationellt under namet ”The Next 50” för att skapa samtal om hållbar utveckling och hur vi ska bevara våra gemensamma världsarv, vilka idag är 1154 till antalet.

Ur spillrorna efter andra världskriget föddes tanken att världens kultur och naturarv måste skyddas från förstörelse, eftersom de på olika sätt representerar varsitt kapitel i berättelsen om jordens och människans historia. Världsrven är viktiga byggstenar i att skapa och bevara fred, främja delaktighet och samhörighet mellan folk oavsett nationsgränser.

I samband med årsdagen hakar Grimeton Radiostation på världsarvens i Danmarks kreativa idé att uppmana alla man känner att själva skapa världsarvslogotypen med sin egen fantasi.

– Vi gillar denna idé som initierats av Kongernes Jelling och Christiansfeld i Kolding. Världsarvsemblemet symboliserar det ömsesidiga beroendet mellan kultur och natur, där kvadraten i mitten symboliserar resultatet av mänsklig skaparkraft medan cirkeln står för naturens skapelser. Att sprida uppmaningen till kreativitet och uppmärksamhet för att bevara världsarven tycker jag är en strålande idé, säger Camilla Lugnet, VD på Världsarvet Grimeton Radiostation.

Runtom i sociala medier syns nu olika fantasifulla bilder taggade med hashtaggarna #next50 och #shapeunescoworldheritage50. Allt ifrån händer i formation till historiska mynt från vikingatiden som formar världsarvslogotypen. Grimeton Radiostations historia är att trådlös kommunikation, och än idag kan den stora och snart hundra år gamla radiostationen sända morsekod till hela världen, därför passade det bra med en världsarvslogo i morsekod. Den lyfter fram inledningen av det budskap i de danska världsarvens uppmaning. Uppmaningen lyder:

The World Heritage belongs to us all
This year we celebrate the 50th anniversary of The World Heritage Convention
We invite you to make your own World Heritage logo and share on social media #shareunescoworldheritage
Only together can we protect The World Heritage

Den 16 november startar också Vänföreningen Alexander upp långvågssändaren SAQ för att sända ett budskap formulerat av Lena Sommestad, ordförande för Svenska Unesco-rådet och tidigare bland annat miljöminister och landshövding i Hallands län. Budskapet lär vara en uppmaning att värna de värdefulla och oersättliga världsarven – allt ifrån världens första nationalpark Yellowstone, USA, Akropolis i Aten eller i vår närhet sådana som Hansestaden Visby och Grimeton Radiostation.

– Att kunna sända hennes uppmaning till världen med vår unika sändare i Grimeton känns bra och viktigt, inte minst i dessa oroliga tider, säger Camilla Lugnet.

Sommestads budskap kommer också att publiceras på Grimeton Radiostations webbplats och sociala medier i samband med utsändningen efter att det tagits emot över förhoppningsvis hela världen av bland annat entusiasiska radioamatörer. Vid denna utsändning är inte sändarhallen öppen för besökare, men hela utsändningen sänds också på vänföreningens Youtube-kanal för den som inte själv sitter med en mottagarradio där hemma. Youtube-sändningen börjar kl 16.25 CET och långvågssändaren sänder kl 17.00 CET.

Lena Sommestad sänder budskap från Världarvet Grimeton Radiostation den 16 november 2022 i samband med 50-årsdagen för världsarvskonventionen.

Author: SM5YRA