Välkommen till SOCWA 2015: Scandinavian Open CW Activity

socwa_header2015 möter vi telegrafiprojektet SOCWA, Scandinavian Open CW Activity, i delvis ny tappning.  Två tredjedelar är precis som under premiäråret 2013. En tredjedel är helt ny, i form av en exklusiv medlemstävling för SCAG, Scandinavian CW Activity Group.

Nytänket kommer från SCAG och är föranlett av att SOCWA i år har fört en tämligen tynande tillvaro jämfört med 2013. Ett mindre antal entusiaster har kört på för fullt, medan många valt att ta ett sabbatsår, kanske p.g.a. uteblivet lotteri. SCAG, har därför valt att på nytt sponsra ett pris till SOCWA, i första hand för att få öka aktiviteten bland sina egna medlemmar. Upplägget innehåller ytterligare en vinstdragning, där enbart medlemmar i SCAG kan delta.

Öller telegrafinyckel. Nuvarande ägare Stefan SM0VNZ. Tidigare ägare Erik SM7DZV. Ännu tidigare ägare Kjell SM7DRQ.
Öller telegrafinyckel. Nuvarande ägare Stefan SM0VNZ. Tidigare ägare Erik SM7DZV. Ännu tidigare ägare Kjell SM7DRQ.

Nyhet: En dragning speciellt för SCAG-medlemmar  (“Dragning 1”)
Nytt för året är den del som riktar sig till medlemmar i SCAG. Poängberäkningen för den dragning som enbart berör SCAG-medlemmar skiljer sig från den vi känner igen från 2013.
I den dragning som ingår i SCAG:s medlemsaktivitet (“Dragning 1”) är det möjligt för icke-skandinaviska SCAG-medlemmar att delta i utlottningen av priser. Den som inte redan är medlem i SCAG kan när som helst under året ansöka om medlemskap och deltar då i denna dragning. Poängen räknas från och med det datum man blir registrerad som SCAG-medlem.

Ursprunget från 2013 kvar (“Dragning 2 och 3”)
De ursprungliga tankegångarna är kvar: För att ett QSO ska räknas måste det vara minst tio  minuter långt. Varje QSO ger en lottandel i en vinstdragning, när året är slut – ju fler OSO desto större vinstchans i denna dragning. Men för att upplägget inte ska avskräcka deltagare med få QSO genomförs precis som förra gången en andra dragning, där varje deltagare/callsign har en lott. Det innebär att i den dragningen alla har samma vinstchans.

“Använd inte dina telegrafikunskaper för att briljera inför andra”
– En annan bärande tanke i SOCWA-projektet är telegrafins grundregel att alltid sända i sådan takt att motstationen klarar av att ta emot. Mycket höga sändningstakter avskräcker osäkra radioamatörer från att ens försöka köra telegrafi. Använd därför inte dina telegrafikunskaper för att försöka briljera inför andra, säger Erik SM7DZV, ordförande för Ölands Radioamatörer och en av initiativtagarna till SOCWA-projektet.

52 QSO och 50 kronor
Grundkrav för att kvalificera sig för att delta i lotteriet är: Minst 52 körda QSO samt att ha betalat en avgift på 50 SEK. För att delta i dragning 1 krävs medlemskap i SCAG, för dragning 2 och 3 krävs att deltagare är från Skandinavien.

Poängberäkning i aktiviteten för SCAG-medlemmar
För SCAG-medlemmar gäller, för Dragning 1, ett annat sätt att räkna poäng/lottandelar:
– QSO mellan två SCAG medlemmar ger 2 poäng.
– QSO med icke SCAG medlem ger 1 poäng. Icke SCAG-medlemmar får som vanligt en poäng för ett sådant QSO, (enligt de ursprungliga reglerna från 2013).

Lotteri med tre utlottningar av priser
Antalet priser är beroende av antalet deltagare, sponsringspengar och sponsrande företag. En fin vinst har redan utlovats från SCAG. Priserna som kommer att delas ut i SOCWA 2015 fördelas alltså på i tre dragningar:
– En dragning för medlemmar i SCAG (Scandinavian CW Activity Group) (“Dragning 1”) samt
– Två dragningar för Skandinaviska SOCWA-deltagare (“Dragning två” och “Dragning 3”) (samma regler och procedurer som under 2013).

Regler för övrigt lika som år 2013. Besök www.socwa.se för mer information om regler.

Föreningen Ölands Radioamatörer samt Scandinavian CW Activity Group
genom
Roland SM6EAT

Författare: SM7DZV