Valberedningens förslag

SM6 Valberedningens förslag till distriktsledare för de kommande 2 åren.
SM6YED, Reino Larsson. Nyval. Valberedningens förslag är enhälligt.

För valberedningen i distrikt 6
SM6EAT Roland Johansson (Sammankallande)

SM6EAT Roland
Share