Valberedningens förslag

SSA:s valberedning informerar.                                                                          2022-10-11

 

Inför årsmötet 2023 publiceras härmed valberedningens enhälliga förslag på kandidater till förtroendeposter inom föreningen SSA.

Styrelse

Ordförande omval på två år: Jens Zander SM0HEV

Kassaförvaltare omval på två år: Dag Florén SM0KDG

Styrelseledamot omval på två år: Tomas Thelberg SM2OAE

Vice ordförande Jonas Hultin och styrelseledamot Bernt Eriksson SA6RTJ är valda till och med årsmötet 2024.

Revisorer

Revisor, omval på ett år: Peter Rosenthal SM0BSO

Revisor, omval på ett år: Per Ewing SA7AGV

Ersättare, omval på ett år: Erik Edblad SM3EXM

Envar medlem ha rätt att senast den 1 januari föreslå en (1) motkandidat till varje post. Valberedningen skall verifiera kandidaturen.

Om inga motkandidater anmäls inställs poströstningen och valberedningens förslag fastställs på årsmötet

Valberedningen

SM0DZB/Tore sammankallande

e-post valberedningen@ssa.se

Author: SM5YRA