Valberedningen informerar

Valberedningen informerar.

Valberedningen har per den 1 januari 2022 inte fått några motförslag till sitt förslag på kandidater till förtroendeposter inom föreningen SSA. Poströstningen avlyses därför och förslaget från valberedningen överlämnas till årsmötet 2022 för fastställande.

 

Valberedningen

SM0DZB Tore sammankallande

Author: SM5YRA