Upprop: “Skänk en 2 meters handjagare till jordbävningsområdet”

Uppdaterat 2015-04-27  klockan 1040, 1419.
Lördagens jordbävning i Nepal beräknas ha skördat mer än 3600 dödsoffer en siffra som väntas stiga kraftigt i takt med att mer information om katastrofens omfattning blir känd. Internationell hjälp organiseras. MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, kommer att idag flyga in personal, sökhundar  och räddningsmateriel till katastrofområdet. Räddningsstyrkan är samlad i Örebro. Just nu väntar man på start- och landningstillstånd.

Brist på handapparater
Från katastrofområdet har rapporterats brist på repeaterstationer. Nyare uppgifter tyder på att detta nu har lösts. Just nu förefaller det vara brist på handapparater. Kristoffer SA7AZQ efterlyser därför, i ett upprop på DX-Radio, handapparater för två meter, radiostationer som kan skänkas och skickas till katastrofområdet. Mer info och kontaktuppgifter till Krister finns i annonsen på DX-Radio. Läs mera.

Undvik kända nödfrekvenser
På amatörradiobanden har rapporterats om frekvenser på 20-metersbandet, som kommit att användas för nödtrafik. Tre av de frekvenser som nämnts är 14.205 MHz och 14.210 (nödkanaler) och 14.215 (frivilliga). De nämnda frekvenserna är sannolikt inte de enda som används, men de är det enda vi känner till just nu. Undvik att störa eventuell nödtrafik genom att inte använda de nämnda frekvensera.

Privata initiativ
Initiativen för insamling och hjälp till jordbävningsområdet i Nepal är av privat karaktär och sker helt utan medverkan från SSA.

Nyhetslänkar
Här är några nyhetslänkar om jordbävningskatastrofen i Nepal:
Sveriges Television: Detta har hänt
Sveriges Television: Behovet av internationell hjälp växer.
Dagens Nyheter: Nepal vädjar om internationell hjälp.

//Erik SM7DZV

Författare: SM7DZV