Tommy SA3BPO, Sune SA7SLH och Leif SM7CCP 70 år

Måndagen den 12 juni firar vi hela tre 70-åringar:

Tommy Carlsson, SA3BPO, Östersund, fick sitt certifikat den 26 november 2010 efter att ha skrivit ett godkänt prov för Sven-Henrik SM3SZW fem dagar tidigare. Tommy blev  medlem den 19 oktober, men fick ingen lyssnarsignal eftersom provet var så nära förestående. Bostaden ligger i de södra delarna av Östersund, drygt 700 meter från Storsjön.

Något yngre som amatör, men annars samma ålder, är Sune Johansson, SA7SLH, Hässleholm, som den 22 oktober förra året skrev upp för Lars SM7GMI. Sune blev medlem den 26 oktober, samma dag som han fick sin signal. QTH ligger i södra delen av Hässleholm, cirka två kilometer från centrum.

Leif Mellström, SM7CCP, Huskvarna, blev medlem den 31 maj 1968 och nestorn bland dagens födelsedagsfirare. Leif fick sitt C-certifikat den 18 februari 1964 och anropssignalen SM7ABZ. Suffixet ABZ är tomt i callboken 15 februari 1968, men den 4 april -68 (tillståndsdatum 11 april) höjde han sin licensklass till B, cert.nr. 8307, och nu hade han fått signalen SM7CCP. Den 12 december 1973 (tillståndsdatum 17/12) var det dags för höjning till A-cert. Bostadsorten var Jönköping och i trakten runt den staden har Leif bott hela tiden. Stockholm var emellertid födelseorten enligt Radiobyrån. Efter drygt 15 år i Taberg är  Huskvarna sedan 2007 Leifs QTH. QSL-kortet har skänkts till arkivet av Lars SM6NT som den 19 november 1972 hade ett QSO med Leif på 80 meter CW. Tack till Gunnar SMØALD som kommit med kompletterande uppgifter!

Vi hurrar för våra tre sjuttioåringar Tommy, Sune och Leif!

Författare: SM6JSM