TM57COV = special event station

För att hedra alla YL och OM som har lidit, de som för närvarande lider eller blivit SK som följden av Covid-19-pandemin. En special station med anropssignalen TM57COV är aktiv mellan 15-29 Juni 2021.

De operatörer som nämns är Denis F1PHB, Jean-Jacques F4HEI, Sébastien F5BQU, Michel F5PPG, Pascal F5TLZ och André F6BGH.

QSL via Marc Nogent (F-11734), 60 Rue Foch, Audun-le-Tiche, F- 57390 Frankrike. QSL kommer att skickas i juli / augusti.

För samtliga mottagna QSL kommer anropssignalerna att listas på QSL Managers webbplats – https://f-11734.skyrock.com/4.html

Author: SM5YRA