Thomas SMØDXE 70, Jan-Ove SA4CFJ och Kenneth SM6SLK 60 och Per SM4TQR 50 år

Söndagen den 10 juli 2016 firar vi följande fyra jämnt fyllande medlemmar:

Thomas Erhardt, SMØDXE, fyller 70 år. Han blev medlem i SSA sent 1962 och var med i en callbok för första gången i utgåvan av den 15 september 1963. Thomas bodde på Holländargatan i Stockholm; en gata som vi nostalgiker kommer ihåg att ELFA:s första butik i Stockholm låg på. Senare flyttade Thomas till Sundbyberg 1968, Lidingö 1969, Stockholm 1972, Lidingö 1977, men sedan många år bor Thomas i stadsdelen Marieberg på Kungsholmen, 200 meter från DN/Expressenskrapan och 300 meter från Riksarkivet och Västerbron. QSL-kortet är från ett QSO med Karl SM7ID på 40 meter CW den 20 oktober 1963. Sedan den 30 december 2010 är Thomas Ständig Medlem #543.

DXE 63

SA4CFJ, Jan-Ove Holmberg, Orsa, fyller 60 år. Den 28 februari 2013 skrev han upp för provförrättare SM4RMH, Lars, och den 6 mars skrevs hans certifikat ut av Therese på SSA:s kansli i Sollentuna. I QTC #4 2013 och i SSA-bulletinen vecka 11 2013 informerades våra medlemmar om att vi fått en ny amatör i föreningen. Jan-Ove bor i byn Hansjö som 1919 var Orsas största by med 201 gårdar, men som nu är en del av tätorten, drygt tre kilometer norr om centrum.

Kenneth Gustafsson, SM6SLK, Tidaholm, fyller även han 60 år. Televerkets Radiodivision skrev den 3 december 1987 ut hans T-certifikat #70957. Kenneth har under hela sin amatörradiotid bott i byn Daretorp som ligger tre kilometer sydväst om Tidaholm, som i sin tur är beläget fem mil sydväst om Sveriges reservhuvudstad (Karlsborg).

50 år fyller SM4TQR, Per Högberg, Borlänge. Hans T-certifikat #72004 skrevs ut den 19 juni 1990 och postades till Kometgatan, en kilometer rakt väster om Kupolen. I januari 2013 meddelade Per att han flyttat knappa två km till Borlänges södra del. Jag har hittat en anteckning om att Per varit (är?) ansvarig för SK4DT, Borlänge Scoutkår. Sedan snart 14 år tillbaka, 28 november 2002, är Per Ständig Medlem #291.

Vi gratulerar Thomas, Jan-Ove, Kenneth och Per på deras födelsedag!

Författare: SM6JSM