Svenska Portabel Dagen 2024

Länk = klicka på bilden

Välkommen att deltaga i SMPD – Svenska PortabelDagen är en deltävling där SMFF och SMSS slås ihop för att ytterligare sporra portabelkörandet bland deltagarna.

Regler
Nuvarande regler för SMFF/SMSS gäller med följande tillägg/undantag.

  • Tävlingen är öppen för alla som är registrerade på både SMFF/SMSS.
  • Tävlingstid: 1 juni kl. 09.00 – 15.00
  • QSO måste loggas i både SMFF och SMSS-loggen.
  • Datorloggning: FF/SS fungerar.
  • HQ-station kan aktiveras i område + ev. fler stationer från SK6EI. HQ är undantagen från regeln fast antenn/utrustning. Tanken är att ev. serva utekörarna med tider och områden.

Author: SM5YRA