Sven SM7CEH 80 och Kenneth SMØYRJ 60 år

Lördagen den 5 juli 2014 firar vi två jämnt fyllande medlemmar:

Sven Ramström, SM7CEH, Lyckeby, fyller 80 år. Han blev medlem i SSA den 21 oktober 1953 och fick då lyssnarsignalen SM7-2669. Den 15 januari 1955 skrevs den nya signalen SM7CEH in i registret. Sven bodde vid den här tiden i Torskors, som vid närmare undersökning visar sig ligga ett par kilometer nordväst om Lyckeby som i sin tur ligger cirka en mil nordost om Karlskrona. Den 24 april 1958 skrevs adressen Egnahemsvägen 7 in i registret, och där har Sven bott alltsedan dess. Kolla in huset i SM Callbook!

60 år fyller Kenneth Johansson. Han fick sin signal SMØYRJ den 29 januari 2004. Kenneth bor i Kista, Sveriges Silicon Valley, som är en stadsdel i Stockholm och ligger c:a 15 km nordväst om Centrum. När jag gjorde lumpen som telegrafist (!) på I1 i Ulriksdal 1964-65 bestod Kistaområdet av två gårdar, Akalla och Kista; resten var övningsområde för infanteriet. Nu bor där 11-12000 invånare permanent, och dagtid jobbar minst det tredubbla antalet där. I Kista ligger bl.a. Ericssons huvudkontor.

Vi hurrar för våra två jubilarer!

Författare: SM6JSM