Sven SM5RV 85, Ulf SM4NWG 70 och Sven-Åke SM7CKM 60 år

SM5RV

85 år fyller idag, måndagen den 12 maj 2014, Sven Aldrin, SM5RV, Vällingby. Sven gick med i SSA redan 1949 som SM5ALP. Han var medlem till slutet av 1955 men blev QRT under en lång period och tappade därmed signalen. Han kom tillbaka till hobbyn och SSA den 1 februari 1979 och fick då signalen SMØRV; en av de två sista tvåställiga signalerna som delades ut. Sven har varit verksam i bl.a. Philips, SEMKO och FOA. QSL-kortet är från ett 25 minuter långt QSO med SM3BWJ den 7 april 1995 på 20 meter CW, en dag som det enligt baksidan var konstiga konds med corona-fladder.

Ulf Andersson, SM4NWG, fyller 70 år. Han blev medlem den 18 november 1982 och bodde då centralt i Örebro. 1983 flyttade han c:a två mil söderut, till Tybble i Odensbacken där han fortfarande bor.

SM7CKM
Sven-Åke Eriksson, SM7CKM, fyller 60 år. Medlem i SSA blev han den 18 december 1979. Han tycks alltid ha bott i Moheda förutom två år i Torpsbruk som när jag slog upp det i Google Earth visar sig ligga endast ett par kilometer från nuvarande bostadsadress. Moheda ligger i Alvesta kommun och bara c:a 25 km nordväst om Växjö; fågelvägen. Ovanstående QSL är från ett QSO med SL6AL den  2 september 1980 på 2 meter SSB.

Vi hurrar för våra tre jubilarer!

Författare: SM6JSM