Sven SM4DIG 75 och Frank SM5QU 70 år

Lördagen den 8 juli 2017 gratulerar vi följande två medlemmar:

Sven Hed, SM4DIG, Älvdalen, fyller 75 år. Han blev medlem i december 1962 och första förekomsten i en callbok var upplagan av den 15 september 1963. Jag tror att Sven har bott i samma hus hela tiden, men postverket har ändrat adressen fram och tillbaka, från Holen 6, Rot, postort Älvdalen; Holen 6, postort Rot; Holen 1031, Älvdalen; Rot 246, Älvdalen! Helt klart är att Sven bor på Hedpärvägen i byn Rot, ett par kilometer norr om Älvdalens centrum. Vår lokale korrespondent Kjell SM6CTQ meddelar att Sven var en flitig gäst på FRO:s telegrafikurser i Karlsborg – ett tiotal gånger. QSL-kortet är från ett QSO med SM5BDS Lars den 4 september 1964 på 80 meter CW. Sven befann sig i Falun denna dag, och riggen bestod normalt av “Rcvr G.4/214 Xmtr 50 w Ant Dipole 2×20 m”. Favoritband just nu tycks vara 30 meter mitt i natten för så sent som den 22 juni i år finns två spottar på klustret DXHeat.com. Sven körde bl.a. WV2H i Forked River, New Jersey. Sedan februari 2007 är Sven Ständig Medlem #424.

70 år fyller Frank Vinnerlid, SM5QU, Norrtälje. Han fick sitt certifikat 1964 och blev medlem i SSA i april 1965. QTH var Enskede fram till 1972 då Frank flyttade till Märsta; drygt tre mil om Stockholm. 14 år senare blev Viksjö i Järfälla kommun QTH (alldeles vid Viksjö golfbana, 200 meter från gränsen till Stockholms stadsgräns) och ytterligare 14 år senare (2010) till byn Solvalla en dryg mil norr om Almunge (Uppsala län). I februari i år meddelade Frank att han nu bor centralt inne i staden Norrtälje (SMØ). Frank är son till en av våra tidigaste amatörer, Karl SM7ZF (SK 1986). Det trevliga QSL-kortet är från ett QSO med Gösta SM7EH (SK 2013) den 18 juli 2004 på 40 meter CW. Av tiden att döma bör det ha varit ett QSO under Månadstesten, och Frank är ofta med i contests av olika slag som t.ex. SAC. Frank har även en amerikansk anropssignal WØDN med adress i Colorado Springs (tidigare KCØYQI), så han måste ha arbetat ett antal år i USA.

Vi hurrar för Sven och Frank!

Författare: SM6JSM