Sven-Robert SM6GR 90 och Claes SMØYYJ 80 år

Lördagen den 12 mars 2016 firar vi två jubilarer:

Claes Gode, SMØYYJ, fyller 80 år. Den 16 juli 2004 fick han sin licens #542928 utskriven av Post- och telestyrelsen, och 19 dagar senare var han medlem i SSA vilket meddelades i QTC #9 2004. Claes har vad jag kan se bott på samma adress sedan dess, postort Hägersten, men han bor alldeles vid det stora industriområdet i Västberga. Inget QSL har hittats.

GR 51

Sven-Robert Ahlin, SM6GR, Skövde, fyller 90 år. Han gick med i SSA redan på slutet av 1940-talet som lyssnarmedlem SM5-760, då boende på S:t Eriksgatan 32 A i Stockholm. Enligt en anteckning jag hittat fick Sven-Robert sin signal SM5GR den 20 december 1950, även om han själv skriver 1951 på ett av QSL-korten. T.o.m. 1948 hade det funnits en J-E Starck i Hässleholm med signalen SM7GR. Ovanstående QSL är från den 10 juni 1951 (QSO med SM6PF på 3570 kc/s CW) då Sven-Robert nyligen hade flyttat till Kungsholms strand, bara 200 meter från S:t Eriksbron. Efter ett par år i den expanderande stadsdelen Spånga flyttade Sven-Robert till Milano i Italien, där han bodde något år i början av 60-talet. Sedan blev det ett år i Sollentuna (800 meter från SSA:s nuvarande kansli) innan kosan åter styrdes söderut; denna gång till Geneve 1964. I Schweiz bodde Sven-Robert till 1979 (de senaste sju åren i Anières – en dryg mil nordost om Geneve). 1965 tilldelades han signalen HB9AJS. Åren 1979-1990 tillbringades troligen i Hjo, och 1990-2001 i SM7 men sedan dess är Skövde QTH.

GR 03

Ovanstående QSL är från den 28 oktober 2003 då Sven-Robert bekräftade ett telefon-QSO med Åke SM5OK med detta trevliga kort. Som kuriosa visar jag en annons som Sven-Robert satte in i QTC #2 sommaren 1949, och som han betalade 9 kronor för den 16 maj. Det var dyrt om man betänker att årsavgiften då var 20 kronor och att motsvarande annons idag hade varit gratis! Här är den inskannade annonsen (klicka på bilden för tydligare text):

GR 49 annons

Vi hurrar hjärtligt och ljudligt för Claes och Sven-Robert!

Författare: SM6JSM