Sven-Åke SM3RCZ och Claes-Göran SM4GGD 60 år

Fredagen den 26 februari 2016 firar vi två exakt lika gamla medlemmar:

60 år fyller Sven-Åke Eriksson, SM3RCZ, Gävle. Den 11 juli 1985 fick han sitt B-certifikat #19778 utskrivet på Televerkets Radiodivision, Frekvenssektionen, Tillståndskontoret, som hade sina kontor i Farsta, en dryg mil söder om Stockholm. Sven-Åke bodde då liksom nu en knapp mil öster om Gävle Centrum, även om han sommaren 2005 flyttade 160 meter västerut. Sven-Åke bor bara några hundra meter från Karskär där det kända bolaget Korsnäs “härjar”. Hittills har inget QSL från Sven-Åke dykt upp i arkivet.

GGD 74

Claes-Göran Ahlén, SM4GGD, föddes idag för 60 år sedan i Krylbo. När han den 27 augusti 1973 blev medlem i SSA med lyssnarsignalen SM4-5534 bodde han emellertid i Malung. C-certifikat #10630 fick han den 30 januari 1974. 1982 noterar vi en adress i Uppsala (drygt 100 meter från Fyrishov) och ytterligare 20 år senare ett QTH 2 kilometer öster om Gånghester (som i sin tur ligger en mil öster om Borås). Nu har Claes-Göran hittat tillbaka till Malungstrakten, även om jag ser att nuvarande adress ligger i Yttermalung, en dryg mil sydost om centralorten. Claes-Göran bor idylliskt c:a 200 meter från Västerdalälven. QSL-kortet är från den första Malungsepoken och har skänkts till arkivet av Lars SM6NT (och HSØZME just nu). De hade QSO den 1 maj 1974 på 80 meter telegrafi.

Ett stort grattis till Sven-Åke och Claes-Göran!

Författare: SM6JSM